Turnike Uygulaması

Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

İlk Yardım Öğretmeniı
83 / 100

İlk yardım durumlarında yaygın olarak kullanılan turnike uygulaması, atardamarları, turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar damarları ve kılcal damarları kontrol etmek için çok sıkı bir sarma yöntemidir. Turnike uygulaması özellikle ilk yardım gerektiren durumlarda yapılır. Ultra sıkı sarma yöntemi olarak da bilinen turnike uygulaması atardamar, toplardamar ve kılcal damarlar üzerinde tam kontrol sağlar ve bu bölgenin altındaki dolaşımın devamlılığını sağlar.

Turnike Uygulamasına İlişkin Önemli Notlar

Bu uygulama, sertifikalı ilk yardım uzmanı olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Ancak çoğu kanama vakası için geçerli olmayan turnike yönteminde akılda tutulması gereken nokta şunlardır;

  • Eğitimli ilkyardımcılar varsa uygulanabilir.
  • Özellikle tırmanma yaralanmalarında ve mağdurların uzun ve engebeli yollarda taşınması durumlarında uygulanabilir.
  • Bir uzuv yırtılması durumunda bir basınç noktası uygulamak için bu uygulama kullanılabilir.

Tüm bunlar göz önünde bulundurularak turnike uygulaması dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar dikkat edilmemesi durumunda yakından ilişkili uzuvların kaybolmasına neden olabilir. Bu durumda turnike uygularken çok hassas ve çok dikkatli olmanız gerekir.

Turnikede Kullanılan Malzeme Nasıl Olmalıdır?

Turnikede Kullanılan Malzemeler

Turnikede Kullanılan Malzemeler

Turnikede kullanılan malzeme en az 1012 cm genişliğinde olmalıdır. Turnike yönteminde ip, tel gibi kesme malzemeleri kullanılmaz. Ahşap ve kurşun kalem gibi katı malzemeler kullanılabilir. Turnike uygulandığında uygulamada kullanılan malzemeler kanama durana kadar sıkılır. Kanama durduktan sonra sıkılmaz.

Turnike uygulama alanı hiçbir şekilde kapatılmayacaktır. Uygulamanın belirli bir süre bölgede kalabilmesi için uygulamanın saat ve dakikalarının not edilmesi gerekir. Buna göre hareket edilerek turnike durdurulabilir. Uzun süreli kanamalarda turnike bağlanırken en az yarım saatte bir turnike gevşetilmelidir.

Turnike Uygulama Tekniği Nelerdir?

Turnikenin yerleştirilmesi, turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar ilk yardım sertifikası almış ve konusunda profesyonel sertifikaya sahip bir kişi tarafından yapılmalıdır. Bu ayarda, ilk yardım uygulayan kişi geniş, sağlam, genişlemeyen bir bandaj alır. Turnike üzerine uygulanacak uzvun etrafına düzgünce katlanmış yarım uzunlukta bir bandaj dikkatlice sarılır.

Bobinin bir ucu ilmek haline getirilir ve diğer ucu halkadan beslenir ve bobin sıkıdır.

Sıkma kanamayı durduracak kadar güçlü olur olmaz, sıkma serbest bırakılır ve bandajın gevşemesini önlemek için sıkı bir düğüm bağlanır. Bunlara ek olarak sağlamlaştırılan turnikenin içerisinden sert bir cisim geçirilerek uzva paralel bir konumda sarılır.

Turnike yapılan organın kanaması durana kadar sert madde döndürülerek sargı iyice sıkılır.

Daha sonra sargı açılmayacak şekilde sert cisim organa paralel olarak sabitlenir ve kazazede hastaneye varıncaya kadar bu şekilde durmasına dikkat edilir.

Turnike uygulamasının yapıldığı tarih ve saat bir kâğıda not edilir ve sargının bir tarafına yapıştırılır.

Yaralı sayısı birden fazla olduğunda yaralının görülen bir noktaya veya alnına “T” harfi yazılır bu yazı “Turnike” anlamına gelir. Kan dolaşımının rahatlaması gerekir. Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar nedenle uygulanan turnike her 20 dakikada bir gevşetilir ve tekrar sıkılır.

Uzuv Kopmalarında Turnike Uygulaması Nasıl Olmalıdır?

Yukarıda açıklanan uygulama, kanayan uzuvların turnike uygulanmasıdır. Turnike uygulaması kopmuş bir uzvun olduğu durumlarda farklı bir şekilde uygulanabilir. Bu ayarda, ampute uzuv temiz, su geçirmez bir plastik torbaya yerleştirilir ve mühürlenir.

Ampute uzvunu korumak için uzvun yerleştirildiği torbanın içinde buzla dolu ikinci bir torbaya konur.

Bu sayede kopan uzvun buzla doğrudan teması önlenir, turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar yine de soğuk bir ortamda taşınmasını sağlar. Uzuv torbası, hasta veya yaralı kişiyle aynı araca yerleştirilir ve üzerinde hastanın adı ve soyadı yazılıdır. Uzuv torbası 6 saat içinde tıbbi tesise teslim edilmek üzere hemen hazırlanır ve tıbbi tesise hastanın durumu hakkında bilgi verilir.

Hasta Yaşlı Bakım Kursu