HAVA VE SOLUNUMLA BULAŞAN HASTALIKLAR

İlk Yardım Öğretmeniı

Solunum Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Nelerdir?

Çalışma ortamı içerisinde hava ve solunum hastalıkları en sık bulaşan hastalıkların başında gelir. Bu gruba giren hastalık etkenlerinin çoğunluğunu virüsler oluşturur. Üst solunum yollarında enfeksiyonlara neden olan çok sayıda virüs (influenza, parainfluenza, adenovirüs, rhinovirüs vb.) ile kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, kabakulak virüsleri organizmaya hava yoluyla girer.

Tüberküloz, boğmaca, difteri ve legionella bakterileri, streptokok (streptokok: sıvı ortamda zincir biçiminde koloniler oluşturan, çoğu zaman patojen olan bir mikrokok.) Ve meningokoklar (tıbbi adıyla neisseria meningitidis, insandan insana bulaşabilen bakterilerdir.) Bu grupta en sık görülen bakterilerdir. Zatürre’ye neden olan tüm bakteri, virüs ve mantarlar da hava yoluyla bulaşır. Stafilokoklar ile şarbon, ruam, veba, bruselloz ve q yangısı bazı durumlarda hava yoluyla da bulaşabilir.

Hava Yolu ile Bulaşan Hastalıkların Genel Özellikleri Şöyledir:

  • Genel bulaşma yolları havadır.
  • Hemen tümü sekresyonların oral yolla alınmasıyla da geçebilir.
  • Havada damlacık içinde bulunur ya da yere çökerek tozlara karışır, sonra sağlam kişinin solunum yoluna girerler.
  • Mevsimsel özellikler gösterirler. Kış aylarında insidansıarı çok yüksektir.
  • Organizma direncinin düştüğü durumlarda daha kolay hastalığa neden olurlar.
  • Tüm enfeksiyonlar için geçerli olan bu kural özellikle solunum yolu enfeksiyonlarında belirgindir.
  • Kalabalık ve sıkışık yaşam tarzı solunum yolu enfeksiyonlarının oluşmasında önemlidir. Toplu yaşamın olduğu alanlarda daha sık görülür.
  • Oda başına düşen kişi sayısı arttıkça insidansları yükselir.
  • Koğuş, sinema, otobüs gibi topluca bulunulan ve hava akımının az olduğu yerlerde yayılım kolaylaşır.
  • Okul, hastane, kışla gibi yerlerde salgın yapabilir.

Cevap Bırakın