İlaç çeşitleri

İLAÇ ÇEŞİTLERİ

İlk Yardım Öğretmeniı
78 / 100

İlaç çeşitleri yazımızı okumadan önce şunu iyi bilmeniz gerekmektedir. Hiç bir ilaç, hiç bir surette doktor size bir ilaç önermedikçe almayınız. Ayrıca eczane dışından satın alınamaz.

ANTİBİOTİK

Canlı organizmalardan elde edilen ve bakteride üremeyi durduran veya bakteriyi öldürücü etki oluşturan maddelerdir.

ANALJEZİK

Ağrı kesici özellikleri olup, genellikle ateş düşürücü olarak kullanılırlar.

ANTİROMATİZMAL

Romatizmal septomları giderici özelliktedirler.

ANTİENFLAMATUAR

Kas gevşemesini sağlayan etkili grup ile bir aradadır.

ANTİALLERJİK

Vücudun bağışıklık sistemine etki ederek, allerjik septomları ortadan kaldıran ilaçlardır.

ANTİEMETİK

Bulantı ve kusma septomlarını giderir.

ANTİDİYARETİK

Diyare (ishal) septomlarını ortadan kaldırır.

ANTİHİPERTANSİF

Tansiyon düşürücüdür.

ANTİASİT

Genellikle mide salgısını azaltmak amacı ile kullanılır.

LAKSATİF (PÜRGATİF)

Bağırsak peristaltizmini arttıran, dolayısıyla dışkılamayı kolaylaştıran ilaçlardır.

DİÜRETİK

İdrar atımını arttıran, ödem çözen ilaç grubudur.

ANTİSPAZMATİK

Düz kaslardaki spazmı giderir.

ANTİGRİPAL

Grip septomlarını giderici ilaçlardır.

ANTİKOAGÜLAN

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlardır.

HİPNOTİK

Merkezi sinir sistemindeki uyku merkezine etkilidir.

SEDATiF

Vücudun motor fonksiyonlarına etki ederek, bunların fazla yartısını kaldırır. Hipnotik ve sedatif etki, genellikle birliktedir. Bu sebeple barbitürat grubu ilaçlar kullanılır.

LOKAL ANESTEZİK

Uygulandıkları yerdeki çevre sinirlerine etki ederek duyarsızlaştırırlar. O bölgenin hissetmemesini sağlarlar.

GENEL ANESTEZİK

Santral sinir sistemini etkilerler. Bilinç kaybı ile birlikte bütün duyu fonksiyonlarının ortadan kalkmasından sonra genel anestezikler inhalasyon ve intravenöz olarak verilirler.

ANALEPTİKLER

Santral sinir sistemini uyaran ilaçlardır. Amnocardol koroner arterleri ve bronş düz kaslarını gevşettiğinden bronşiyal astım tedavisinde kullanılır.

NARKOTİKLER

Deri ve iç organlardan gelen sinirsel uyarımları düzenli bir şekilde ileten, santral sinir sistemindeki bu uyarımların bir kısmı beyinde şiddetli hissedilen ağrılar şeklinde algılanır. Bu şikayetlerin giderilmesi için uyuşturucu etki gösteren narkotikler kullanılır. Bu ilaçlar, ilaç bağımlılığına neden olduğundan kilitli dolaplarda saklanmalıdır.

Twitter Adresimiz: //twitter.com/hastayaslibakim

Cevap Bırakın