İLACIN VERİLİŞ ŞEKİLLERİ

İlk Yardım Öğretmeniı

İlacın veriliş Şekilleri

Doz ve doz aralığı ilacın dozajının iki temel öğesidir. Bu iki öğe, ilacın hekim tarafından değiştirilebilen ve hastanın durumuna göre ayarlanması gereken özelliklerdir. İlacın bir kez de verilen miktarına doz denir.

  • Doz aralığı; dozlar arasındaki zaman süresidir.
  • Günlük doz; bir gün boyunca verilmesi tavsiye edilen miktardır. İlacın dozu, vücuda değişik şekillerde verilebilir.
  • İlaçlar; ağız, inhalasyon, mukoz, membran, deri ve enjeksiyonla olmak üzere beş yolla verilebilir.

Ağız ve Sindirim Yolu ile Alınan İlaçlar

İlaç vermede, en sık ve en kolay kullanılan yol ağız yolu ile kullanılan ilaçlardır.

  • Emilen
  • Çiğnenen
  • Yutulan ilaçlar olarak gruplandırılır.

Emilen ilaçlar, tükürük salgısı ile ağızda erir. Genelde dil altı kılcal damarlar ile kan dolaşımına karışırlar. Çiğnenen ilaçlar ise, çiğneme esnasında damla damla mideye inerek, mideden kana karışırlar. Yutulan tabletler, mideden kan dolaşımına karışırken, kapsül ve bazı drajeler ise ince bağırsaklarda emilerek dolaşıma karışırlar. Bu sebeple ağız yolu ile alınan ilaçların, prospektüsü değerlendirilerek, veriliş amacına uygun olarak emilmesi, çiğnenmesi veya yutulması gereklidir. Ağız yolu ile ilaç uygulama, çok kullanılan bir yol olmasına karşın bazı sakıncaları vardır.

Bu Sakıncaları şu Şekilde Sıralayabiliriz:

  • Ağızdan alınan bazı ilaçlar, sindirim sistemini tahriş eder.
  • Hastanın durumu, ilaçtan yararlanma oranını etkiler (Bağırsakta çözülen bir ilacın, diyare olan bir kimsede emilimi az olur).
  • Oral alınan ilacın tümü, emilmediği gibi emilen miktar da saptanamaz.
  • Sindirim salgıları, bazı ilaçların etkilerini azaltır. Bazı ilaçlar, dişlerin rengini değiştirebilir.

Cevap Bırakın