Hastalığa neden olan etkenler

HASTALIĞA NEDEN OLAN ETKENLER

İlk Yardım Öğretmeniı

Kişisel ve Kalıtımsal Nedenler

Her insan kendi sağlığından sorumludur. Özellikle hastalıklardan korunmada asıl yapılacak işler, kişilerin kendilerinin alacakları önlemlerdir. O nedenle, kişiler kendi sağlıklarının değerini bilmeli ve onu korumaya çalışmalıdır.

Hastalığın Çevreyle İlgili Nedenler

Hastalıklara zemin hazırlayan önemli etkenlerden biri de çevredir. İçtiğimiz su, soluduğumuz hava, yaşadığımız konut alanı ve çevresi vb. hastalıkların barınma ortamı olması açısından önemlidir. Sağlıklı olmak için gerekli koşullar; temizlik, iyi beslenme, uyku ve dinlenme, sosyal ve duygusal ortamlar olumlu şekilde hazırlanmamışsa çevre içinde yer alan bu etkenler hastalığa yol açarlar.

Mikrop Parazitler

İnsan için zararlı etkenleri olan ve vücuda girdiğinde organizmayı hasta edebilme yeteneğine sahip, gözle görülmeyecek kadar küçük canlılara mikrop denir. Mikroplar vücuda ağız, deri ve solunum yoluyla girer. Çevresel unsurlar, mikropların yaşam alanlarını genişlettiği gibi sürekliliğini de sağlayan en önemli unsurdur.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenme

Kişinin günlük enerji ihtiyacını karşılayabilmesi için tüm besin gruplarından yeteri kadar alamaması hâline yetersiz ve dengesiz beslenme denir. Bu da vücudun günlük işlevlerini yerine getirememesi, mikroplara karşı direncinin kırılması sonucu sağlıksızlık yani hastalık hâliyle sonuçlanır.

Duygusal Dengesizlikler

Duygusal dengesizlik, en çok rastlanan akıl hastalığıdır. Daha hafif akli dengesizlikler herhangi bir ölçüye tabi tutulamaz. Çünkü normal hayatta rastlanan hafif duygusal dengesizlikler ve nevroz arasında bir ayrım çizgisi çekmek imkânsızdır. İnsanların karşılaşabilecekleri değişik durumlarda gösterecekleri tepkileri duygusal anların tepkileri olarak kabul edilir.

Cevap Bırakın