Hasta Yaşlı Bakımı Kursu

Yaşlılık, 21. yüzyılda ön plana çıkan en önemli demografik olgulardan biridir.  Özellikle tıp alanındaki gelişmeler ve toplumsal yaşamdaki değişmeler insanların daha  sağlıklı ve uzun yaşamaları sonucunu getirmiştir.

Çoğunlukla gelişmiş ülkelerde daha görünür olan yaşlanma olgusu, artık gelişmiş ülkeler kadar gelişmekte olan ülkeler açısından da önemle değerlendirilmesi gereken bir  konudur.

Gelişmiş ülkelerde nüfusun yaşlanmasının sosyoekonomik yapıya olan etkileri  üzerine birçok değerlendirme ve çalışma yapılmakta ve yaşlı nüfusun sosyal yaşamdan  koparılmadan hayatlarını devam ettirmelerine yönelik çalışmalar önem kazanmaktadır. Yaşlı nüfusun yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, toplumsal entegrasyonlarının sağlanması, sağlık,  bakım ve korunma problemlerinin çözümlenmesini önemli sorunlar haline getirmektedir. Gelişmiş olan ülkelerde engelliler için yapılan yasal düzenlemeler engelli olan kişilerin yaşam alanları, sağlık, temel bakım hizmetleri konusunda ve sosyal yaşamdan kopmadan yaşamaları konusunda yaşamlarını devam ettirmeleri ve öz bakım becerileri önemli bir yer tutmaktadır. Yaşlı, hasta ve engelli için  şu andaki uygun bakım kurum bakımıdır ve yetersiz olmakla birlikte oldukça pahallı bir bakımdır.

Konu ile ilgili olarak [email protected] adresine mail attığınız takdirde, sizi İstanbul’da hasta ve yaşlı bakımı eğitimi veren kurumlara yönlendirebiliriz.

Hasta ve yaşlı hizmetleri eğitimi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan eğitim kurumlarınca bu eğitim verilir. Eğitimini tamamlayan katılımcılar yine meb tarafından yapılacak teorik sınava girip, başarılı olanlara sertifika verilir.

İlgili genel müdürlüğün web sitesine ulaşmak için alttaki linki tıklayabilirsiniz.