Türkiye Girişimcilik Vakfı Katkıları Ve Programları

İlk Yardım Öğretmeniı
81 / 100

Türkiye Girişimcilik Vakfı, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuş olan özel bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, girişimciliği teşvik etmek, yenilikçi fikirleri desteklemek ve genç girişimcilere rehberlik etmek gibi misyonlarını ön planda tutar. Türkiye GV, özellikle gençler arasında girişimciliği popülerleştirmeyi ve toplumda girişimcilik bilincini artırmayı amaçlamaktadır.

Vizyon Ve Misyon

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın temel vizyonu, Türkiye’nin girişimcilik alanında dünya çapında örnek alınan bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda, vizyonlarını gerçekleştirebilmek için belirledikleri misyonlar şunlardır:

 1. Girişimcilik Ekosistemini Güçlendirmek: Türkiye GV, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çeşitli programlar, etkinlikler ve eğitimler düzenler. Bu şekilde, yeni girişimcilerin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlayarak onların başarı şansını artırmayı hedefler.
 2. İnovasyonu Teşvik Etmek: Vakıf, inovasyon ve yenilikçilik odaklı projeleri destekler ve özendirmeyi amaçlar. Teknoloji ve dijital dönüşüm gibi alanlarda ilerlemeyi teşvik eder ve girişimcileri yenilikçi fikirler geliştirmeye teşvik eder.
 3. Girişimcilik Bilincini Artırmak: Toplumda girişimciliğin önemini ve etkisini vurgulamak için bilinçlendirme çalışmaları yürütür. Bu kapsamda okullarda, üniversitelerde ve iş dünyasında girişimcilik eğitimleri ve seminerler düzenler.

Faaliyetleri Ve Programları

Türkiye Girişimcilik Vakfı, girişimcilere yönelik çeşitli faaliyetler ve programlar yürütmektedir. Bu programlar arasında:

 1. Girişimcilik Eğitimleri: Genç girişimciler için iş dünyasında ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri öğretmeye yönelik eğitimler düzenler. Pazarlama, finans, iş planı hazırlama gibi temel alanlarda eğitimler sunar.
 2. Girişim Hızlandırma Programları: Yenilikçi fikirleri olan girişimcilere hızlandırma programları sağlar. Bu programlar kapsamında mentorluk, sermaye desteği ve pazarlama fırsatları sunarak girişimlerin hızla büyümesine yardımcı olur.
 3. Girişimcilik Yarışmaları: Yaratıcı ve başarılı girişimcileri ödüllendirmek için girişimcilik yarışmaları düzenler. Bu yarışmalar, yeni fikirlerin ve projelerin ortaya çıkmasına ve desteklenmesine katkı sağlar.
 4. Girişimcilik Konferansları ve Etkinlikleri: Girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak amacıyla konferanslar, seminerler ve paneller düzenler. Alanında uzman konuşmacılar davet ederek katılımcılara ilham kaynağı olur.

Türkiye Girişimcilik Vakfı Görevleri

Girişimcilik, ekonomik büyümenin ve inovasyonun itici gücü olarak dünya çapında önemli bir konu haline gelmiştir. Girişimciler, yaratıcı fikirleri ve cesaretleriyle yeni işletmeler kurarak, istihdam yaratma, teknoloji geliştirme ve toplumsal kalkınma süreçlerine katkı sağlarlar. Türkiye, zengin tarihine dayanarak girişimcilik alanında büyük bir potansiyele sahiptir ve bu potansiyeli desteklemek amacıyla Türkiye Girişimcilik Vakfı (TGV) kurulmuştur.

Türkiye Girişimcilik Vakfı (TGV), 2014 yılında Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve genç girişimcilere destek olmak amacıyla kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf, özel sektör, akademi, kamu ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği yaparak, girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve girişimcilik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın temel görevleri şunlardır:

 1. Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması: TGV, Türkiye genelinde girişimcilik kültürünün yaygınlaşmasına yönelik projeler ve etkinlikler düzenler. Eğitim programları, seminerler, konferanslar ve paneller gibi etkinlikler aracılığıyla girişimcilik bilincini artırır ve girişimciliği teşvik eder.
 2. Girişimcilerin Desteklenmesi: TGV, genç girişimcilere maddi ve manevi destek sağlamak için çeşitli fonlama programları ve mentorluk hizmetleri düzenler. Yenilikçi ve sürdürülebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin işlerini hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerini kolaylaştırır.
 3. Girişimcilik Araştırmaları ve Raporlar: Vakıf, girişimcilik alanındaki güncel eğilimleri, sorunları ve fırsatları belirlemek için araştırmalar yapar ve bu konudaki raporlar hazırlar. Bu çalışmalar, politika yapıcılar, akademisyenler ve iş dünyası paydaşları için önemli bir referans kaynağı oluşturur.
 4. Girişimcilik Ekosisteminin Güçlendirilmesi: TGV, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için farklı paydaşlar arasında işbirliği sağlar. Özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini teşvik ederek, girişimcilik ekosisteminin etkin ve verimli bir şekilde işlemesine katkıda bulunur.
 5. Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Girişimcilerin ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak için TGV, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunar. İş planı oluşturma, pazarlama stratejileri, finans yönetimi ve yasal konular gibi girişimcilerin karşılaşabileceği zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olur.

Türkiye Girişimcilik Vakfı Katkıları

Girişimcilik, her toplum için ekonomik ve sosyal kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. İnovasyon ve yeni fikirlerin ortaya çıkması, ekonomiyi canlandırırken toplumun refah düzeyini artırır. Bu bağlamda, Türkiye Girişimcilik Vakfı (TGV), Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişimcilerin yeteneklerini geliştirmek ve inovasyon kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla 2014 yılında kurulmuş öncü bir kuruluştur.

Faaliyet Alanları Ve Programları

TGV, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütür ve programlar düzenler. Bu programlar, girişimcilik yolculuğunda bulunan kişilere yönelik eğitim, mentorluk, sermaye desteği ve pazarlama imkanları gibi farklı alanlarda destek sağlar. Ayrıca, girişimcilerin networking yapmaları ve deneyimlerini paylaşmaları için etkinlikler düzenlenir.

 1. Girişimcilik Eğitimleri: TGV, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu temel becerileri edinmelerine yardımcı olacak eğitim programları düzenler. İş planı hazırlama, finans yönetimi, pazarlama stratejileri gibi konularda uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilen bu eğitimler, girişimcilerin fikirlerini başarılı bir şekilde hayata geçirmelerine katkı sağlar.
 2. Mentorluk ve Danışmanlık Hizmetleri: TGV, tecrübeli iş insanlarından ve sektör profesyonellerinden oluşan bir mentor ağı oluşturur. Girişimciler, bu mentörlerle düzenli olarak bir araya gelerek deneyimlerinden yararlanabilir, sorularını yöneltebilir ve yol gösterici tavsiyeler alabilirler.
 3. Girişim Sermayesi Desteği: Yenilikçi fikirleri olan girişimcilerin projelerini hayata geçirebilmeleri için finansal kaynaklar gereklidir. TGV, bu noktada girişimcilere sermaye desteği sağlamak üzere yatırımcılarla bağlantı kurar veya kendi sermaye fonlarını kullanarak girişimlere yatırım yapar.
 4. İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Programlar: TGV, girişimciliğin temelini oluşturan inovasyon ve teknolojiyi teşvik eden programlar düzenler. Yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesini destekler, dijital dönüşümü teşvik eder ve geleceğin sektörlerindeki fırsatları girişimcilerle buluşturur.

Türk Kalp Vakfı hakkında bilgi almak için tıklayın.