SIVI İLAÇ ŞEKİLLERİ

İlk Yardım Öğretmeniı
65 / 100

Merhem (POMAD)

  • Deriye sürülerek kullanılan, katı ilaçlardır. İlacın hayvansal yağlar ya da vazelinle karıştırılmasıyla elde edilen ilaç şeklidir.
  • Genellikle cilt ve mukoza hastalıklarında dıştan sürülür. Örneğin, vazelin pomad deriyi yumuşatmak amacıyla kullanılır. Ayrıca gözde kullanılan steril pomadlar da vardır.

Losyon

  • Cildi korumak için sürülerek kullanılan, likit hâlindeki ilaçlardır. Sulu solüsyonlardır. Sadece deriye uygulanırlar. Etkileri, içerdikleri ana maddeye göre değişiklik gösterir. Örneğin bit tedavisinde kullanılan Kwell losyonu.

Şurup

Sıvı İlaç Kullanımı
  • İlacın tadını güzelleştirmek için değişik katkı maddeleri ilave edilerek hazırlanır. Şuruplar, ilaç ana maddesinin yoğun bir şeker solüsyonunda eritilmesi ile hazırlanır.

Suspansiyon

İlaç ana maddesinin, bir likit içinde belli oranda yayıldığı çözelti tipidir. İlaç partikülleri şişenin alt kısmına çöktüğünden, kullanmadan önce şişe, çok iyi çalkalanmalıdır. Böylece ilaç partiküllerinin şişenin içinde yayılması sağlanır. Ağız yoluyla kullanılmak için hazırlanmışlardır. Bir sıvı, diğer bir sıvının içinde ufak damlacıklar şeklinde dağılmışsa bu süspansiyon şekline EMÜLSİYON denir.

Magma

  • Suda erimeyen ilaçların, iri tanecikli süspansiyonudur. Süte benzeyen beyaz renkli ilaçlardır.

Ampul ve Viyal

  • Ampuller genellikle tek tozluk steril cam kaplardır. Viyallerde ise birden fazla dozda ilaç bulunur. Enjeksiyon şeklinde ve sistemik etki sağlamak için kullanılır.

Flakon

  • Toz hâlinde cam kaplarda bulunan bu ilaçlar, içerisine steril distile su veya serum fizyolojik ilavesi ile eritildikten sonra enjekte edilirler.

Solüsyon

  • Sıvı olarak hazırlanan bu ilaçlar, ağız yoluyla olduğu kadar damar içi veya diğer yollarla da kullanılabilir. Solüsyonlar ayrıca herhangi bir organ veya boşluk içine zerk edilebilir. Örneğin mesane irigasyonunda kullanılan, belli oranda su karıştırılmış ilaçlar.

Lavman

Cevap Bırakın